Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Na této stránce naleznete informace o postupné realizaci projektu parkové dráhy v biocentru a sportovní rekreační zóně Olympia Brno.21. července 2017 - stavba nové opěrné zídky u smyčky Ořechová, která musela být z bezpečnostních důvodů posunuta padesát centimetrů od hrany silnice, probíhala v létě 2017.


10. září 2016 - v létě 2016 začala stavba dřevěného skladiště před nádražím, které bude sloužit pro uložení mobilních "pětkových" kolejí a mobilního kolejiště pro "géčkové" modely. Stavbu prováděly firmy pana Plachého a Pavelky.


31. října 2015 - pokračuje betonování obrubníků, stavba opěrné zídky a také stavba boudy na nářadí. Počasí nám zatím přeje a tak to snad do konce provozní sezóny stihneme.


26. září 2015 - začali jsme stavět boudu na nářadí ve stejném stylu jako je přístřešek vedle vozového depa. Stavební práce už pomalu končí a tak je nutné přesunout z dílny stavební kolečka, hrábě, rýče a lopaty, aby tam bylo více místa. Probíhá také betonování obrubníků kolem travnatých plocha před nádražím a stavba opěrné zídky za odjezdovým zhlavím.


28. srpna 2015 - přístřešek vedle vozového depa je již dokončen a stále probíhá montáž výhybek a svařování kolejí ve vratné smyčce u hlavního nádraží.


19. června 2015 - začala stavba přístřešku vedle vozového depa, který bude sloužit pro odstavování osobních vozů s rozchodem 5". Také jsme odvezli druhý kontejner, který sloužil pro uskladnění obou našich mobilních kolejišť. Na jeho místě se provedou zemní úpravy a vznikne zde druhá vratná smyčka.


23. října 2014 - neuběhl ani rok od posledních realizačních záměrů a máme zde opět "staré známé" řemeslníky. Jako první bude vybudována opěrná zeď vlevo od nádraží, která bude obepínat kolejovou smyčku, určenou zejména pro malé a méně výkonné modely. Dále bude vydlážděna plocha u boční vjezdové brány a začneme s přípravami na stavbu přístřešku u vozového depa.


12. září 2013 - stavba nádraží se nezadržitelně blíží ke svému cíli. Už zbývá dodělat jen pár drobností. Nejvíce času bezesporu zabere obložení dílny a rotundy cihlovými obklady. Ale obě budovy tak dostanou charakter drážních staveb z konce 19. století.


31. května 2013 - jaro se nám letos trochu opozdilo a tak probíhají práce převážně uvnitř rotundy. Pokračuje pokládka zámkové dlažby a bude následovat kompletní vymalování vnitřních stěn. Jak to počasí dovolí, dodělají se ještě některé venkovní práce.


22. března 2013 - poslední příjemné dny, kdy ještě neprší, nesněží a nemrzne, jsou řemeslníci zatím venku. Dodělávájí se vjezdy do rotundy, aby se co nejvíce zamezilo přístupu chladu a sněhu, když tam budou trávit celou zimu. Stihlo se také obložení obou postranních schodišť. S příchodem plískanic a chladného počasí zalezli hoši do rotundy a vylezou odtud určitě až s příchodem jara. Ale nudit se zde určitě nebudou.


12. listopadu 2012 - s nadcházejícím podzimem a ještě před příchodem zimy se snažíme stihnout všechny venkovní práce. U dílny byla natřena fasáda a nalepen pískovcový sokl, ještě zbývá nalepit cihlové obložky na rohy a nad okna a vydláždit plochu u vjezdových kolejí do dílny. A potom již příjde na řadu finální dokončování rotundy zvenku i zevnitř.


29. srpna 2012 - strhující stavební finiš před první částí kolaudace a před 1. Parní Olympiádou jsme úspěšně zvládli a teď nám nezbývá nic jiného, než to všechno co nejrychleji dokončit. Práce je ještě poměrně hodně a první na řadě je výpravní budova.


31. května 2012 - veškerá činnost na stavbě je podřízena termínu kolaudace koncem května. Všichni řemeslníci pracují na plné obrátky a také členové klubu určitě nezahálejí. Nejdůležitější koleje a výhybky pro zajištění provozu jsou položeny, ale ještě se musejí dosypat štěrkem. Přestavníky k výhybkám a zvedací plošina pro vykládku modelů jsou instalovány skoro až v předvečer Parní Olympiády.


9. května 2012 - termín slavnostního otevření hlavního nádraží Olympia se nezadržitelně blíží a tomu je také podřízena veškerá činnost na stavbě. Jano s Pištou dokončují fasády, byly položeny poslední metry žulové dlažby (celkem 28000 kostek), jsou dokončeny všechny rozvody elektřiny a vody, Jura s Jarkem usilovně svařují a pokládají kolejová pole. Musejí přivařit 7200 pražců, což je přibližně 43200 svarů.


28. dubna 2012 - pokračující brigády na naší parkové dráze. Rozvoz hlíny a štěrku, zpracování řeziva, obkládání pohledů, kompletace a natírání dveří rotundy, stříkání dílů na vagony a v neposlední řadě také úklid vnitřních prostor. Každý si najde svoji parketu.


13. dubna 2012 - práce běží na plné obrátky, protože do kolaudace zbývá opravdu málo času. Začala pokládka odjezdové skupiny kolejí, Tesařství Lubomír Plachý staví zastřešení nástupiště. Byl vybetonován a nainstalován pojezd točny. Probíhají poslední terénní úpravy před návozem štěrku. Do šatny byly namontovány skříně pro členy klubu.


7. dubna 2012 - týden uběhl jako voda a je zde opět pracovní sobota. Zbývá ještě vymalovat klubovnu a toalety, ale ani tato sobota nebude asi ještě stačit. Zbylá část brigádníků pokračuje ve výrobě vjezdových vrat rotundy.


31. března 2012 - máme za sebou naši první brigády v letošním roce. Prováděli jsme práce natěračské, lakýrnické a malířské. Poté následovala výroba dveří rotundy.


30. března 2012 - zima už je snad konečně na ústupu a sluníčko začíná nabírat na síle. Práce na rotundě se rozběhly naplno. Nejdříve je nutné srovnat výšku terénu, aby bylo možné navézt makadam a začít hloubit jámu pro točnu. Další kubíky betonu se valí na naše nádraží. Je nutné vybetonovat patky na usazení návěstidel a také základovou desku pro pojezd točny.


18. března 2012 - finišují práce uvnitř výpravní budovy. Na toaletách a v umývárně bylo instalováno podlahové topení. Dokončuje se pokládka obkladů a dlažby. Také v rotundě probíhají práce. Firma Elektro Fiala nainstalovala elektrické rozvody. Jarek Grega začal svařovat stojky a odstavné koleje.


24. února 2012 - tak zima už je snad na ústupu, ale mrazy byly opravdu třeskuté. Pokračují práce ve výpravní budově. V klubovně byly nainstalovány elektrické radiátory. Hoši začali s pokládkou dlažby v pokladně a obkládáním stěn na toaletách.


10. února 2012 - ihned po Novém roce dokončovala firma pana Plachého zastřešení rotundy. V poměrně chladném a větrném počasí nebylo co závidět. Jano s Pištou dozdili stěny rotundy pod střechou a nalepili izolaci a zateplení na venkovní stěny rotundy. Potom se však museli přesunout do výpravní budovy, protože vysoké mrazy zcela přerušily venkovní práce.


22. prosince 2011 - poslední měsíc probíhaly práce převážně na stavbě rotundy. Na betonových základech vyrostly obvodové zdi a na nich zase střešní konstrukce.


26. listopadu 2011 - byla dokončena vyzdívka podzemní části rotundy včetně vylití tvárnic ztraceného bednění betonem. Začalo zdění nadzemní části rotundy.


10. listopadu 2011 - byl dokončen přístřešek u dílny. Pokračuje stavba rotundy, konkrétně se lepí izolace základů a začíná se vyzdívat podzemní část pomocí ztraceného bednění.


19. října 2011 - jižní stěna dílny dostala fasádní omítku. Tesařství Lubomír Plachý pokračuje ve stavbě přístřešku u dílny. Ale hlavně, z domíchávače bylo vylito prvních 12 kubíků betonu na základy rotundy.


14. října 2011 - firma pana Lubomíra Plachého začala stavět přístřešek u prvního nástupiště. Pokračuje bagrování základů pro rotundu. Také jsme na hlavním nádraží přestěhovali pár tun kolejí a výhybek a vyzkoušeli jsme nainstalovat výstražník přejezdového zabezpečovacího zařízení.


21. září 2011 - začalo betonování obrubníků mezi vjezdovými kolejemi a výpravní budovou a také betonování patek sloupků krytého nástupiště. Firma Elektro Fiala provádí instalaci hromosvodů na všech budovách. Byly vybagrovány první kubíky základů rotundy. Výpravní budova dostává vnější izolaci Ytong Multipor.


15. září 2011 - po více než ročním provozu došlo na některých místech tratě k postupnému propadnutí kolejí, zejména v obloucích. Pod takto propadlé koleje bylo nutné dosypat nový štěrk. A tak jsme si poprvé v praxi vyzkoušeli naše dva výsypné vozy. Naložené štěrkem frakce 16/32 byly připřaženy k lokotraktoru, který je převezl na inkriminovaná místa na trati.


25. srpna 2011 - pro plánovaný "Den otevřených dveří" je nutné položit vjezdovou staniční kolej s výhybkou do depa. Probíhá stavba opěrné zdi podél skupiny odjezdových kolejí. Firma Bofa-mont začala s montáží plotu na vjezdovém a odjezdovém zhlaví stanice. A počasí nám konečně dovolilo odvézt přebytečnou zeminu.


5. srpna 2011 - byl dokončen systém pro akumulaci odpadních vod. Ale hlavně začalo betonování přejezdů přes chodník a svařování kolejí a výhybek na vjezdovém a odjezdovém zhlaví stanice. Firma Trasko provádí předláždění vstupního chodníku.


1. srpna 2011 - v pořadí druhá členská brigáda byla zcela v režii naší omladiny. Jano s Pištou si užívali zasloužené dovolené a tak se hoši nabídli, že by za ně přiložili své ruce k dílu. Hlavní stavbyvedoucí Jura jim naplánoval nějaké ty výkopové práce a potom za odměnu, stavbu opěrné zdi u odjezdového zhlaví. A také nějaký ten úklid.


30. června 2011 - pokračují výkopové práce. Byly dokončeny venkovní rozvody elektřiny a vody. Probíhá pokládka kanalizačního potrubí.


10. června 2011 - na stavbě nádraží probíhají terénní úpravy a výkopové práce. Bagr srovnává výšku terénu a odváží přebytečnou zeminu. Zatím do prostoru rotundy. Výkopové práce pro instalaci inženýrských sítí jsme vzhledem k tvrdému podloží museli také ponechat technice. Ale zase je to rychlejší.


26. května 2011 - finišují práce na dostavbě dílny. Nad její částí vzniká podesta, která bude sloužit pro občasný nocleh při provozních víkendech. Podlaha dílny je provedena z betonové dlažby. Také elektroinstalace je kompletní včetně osazení zásuvkami, vypínači a svítidly.


23. dubna 2011 - první členská brigáda na Parkové dráze Olympia. Probíhaly výkopové práce kolem výpravní budovy a natírání oken dílny a depa.


21. dubna 2011 - stavební činnost je v plném proudu. Dílna dostává vnitřní i vnější omítku. Je také dokončena pokládka střechy na výpravní budově. Novou vnější omítku má i depo. Firma Slavona osadila všechny vstupní dveře na výpravní budově a dílně.


25. března 2011 - do Brna už také konečně dorazilo jaro a intenzita stavební činnosti výrazně vzrostla. Byla dokončena elektroinstalace ve výpravní budově i dílně a vnitřní stěny výpravní budovy byly zapraveny perlinkou. V dílně byly položeny koleje, ve výpravní budově byly zase vybetonovány podlahy. Střecha dílny dostává šindelovou pokrývku.


28. ledna 2011 - starý rok se nám překulil do roku nového a na stavbě objektů nádraží opět vypukla činnost. Výpravní budova a část dílny dostala nová dřevěná okna. Střecha výpravní budovy byla kompletně pobita latěmi. Uvnitř budov probíhá elektroinstalace a vodoinstalace.


15. prosince 2010 - probíhají poslední práce před vánočními svátky. Teploty jsou stále pod bodem mrazu. Firma Tesařství - truhlářství Lubomír Plachý dokončuje stavbu střechy výpravní budovy. Uvnitř probíhá vyzdívání příček.


9. prosince 2010 - stavební činnost se přesunula na výpravní budovu. Probíhá stavba krovů a vyzdívání štítových zdí. Část výpravní budovy byla zatěsněna fóliemi a plachtou, aby se mohlo i v mrazivých dnech pokračovat v interiéru.


30. listopadu 2010 - také na jižní Moravu dorazila ta pravá zima. Letos o něco dříve než v letech minulých. To bude mít samozřejmě vliv na probíhající stavební práce. Ale ještě před prvními přívaly sněhu se podařilo zastřešit dílnu a osadit na ní okna. Probíhá stavba krovů na výpravní budově.


19. listopadu 2010 - začínají převažovat deštivé a mlhavé podzimní dny. Finišuje stavba střechy na budově dílny. Byla také osazena vjezdová vrata do dílny. Na výpravní budově probíhá betonování věnců, aby se mohly začít stavět krovy. Na příští týden jsou již hlášeny první mrazy a sněžení i v nížinách, takže je nutné co nejdříve obě budovy zastřešit, aby se mohly práce přesunout do interiérů.


4. listopadu 2010 - přibyly další fotografie ze stavby. Dřevostavba depa je těsně před dokončením. U dílny jsou postaveny obvodové zdi, je zabetonován věnec a začíná se chystat střešní vazba. Také výpravní budovy nám povyrostla, na obvodové zdi byly jeřábem umístěny stropní překlady.


7. října 2010 - byly doplněny fotografie ze stavby nádraží. Za poslední dva měsíce byly dobetonovány základy výpravní budovy, dílny a depa. Začala také stavba depa a výpravní budovy.


3. srpna 2010 - začalo betonování základů budov. Jako první přišly na řadu základy dílny. Vyhloubené rýhy musely být před vylitím betonu znovu vyčištěny, protože každý silnější déšť má za následek splavení zeminy. Následující den došlo také k přesunutí kontejneru a stavební buňky do prostoru staveniště.


15. července 2010 - postupně se rozbíhají práce na výstavbě hlavního nádraží. Areál nádraží byl oplocen. Začaly také výkopové práce pro základy depa, výpravní budovy a dílen. Do meziskladu areálu společnosti PASO a.s. byla vyskladněna první dodávka zdícího materiálu Ytong. Pracovníci firmy Velecký zrealizovali provizorní odbočku z traťové koleje před mostem ke kontejneru, pro snadnější vyskladňování vagonů.


24. června 2010 - výstavba hlavního nádraží již brzy začne a tak je nutné zajistit si nezbytné zázemí pro uskladnění materiálu a dalších pomůcek.


10. června 2010 - společnost OK Mont dokončila pokládku traťových kolejí až k hlavnímu nádraží. Nejzajímavější část trati již dostala jasné kontury. Vlak projede mostem pod in-line dráhou, obkrouží v zářezu kopec s dřevěným bludištěm a vynoří se na nácestném nádraží ...


20. května 2010 - tisková konference pro novináře u příležitosti slavnostního otevření biocentra.


14. května 2010 - na pátek 14. května byly naplánovány předváděcí jízdy s parními lokomotivami pro management Olympie a zástupce společností, které se podílejí na vzniku biocentra.


12. května 2010 - další fotografie z budování biocentra byly pořízeny v podvečer 12. května. Pracovní ruch toho dne již ustal a je vidět, že vše finišuje ke slavnostnímu otevření biocentra.


3. května 2010 - proběhly první zkušební jízdy s parní lokomotivou. Parní lokomotiva umí totiž vyvinout až dvojnásobnou rychlost oproti lokomotivě bateriové. A my jsme chtěli vyzkoušet připravenost kolejí pro parní provoz.


27. dubna 2010 - další inspekce proběhla v úterý 27. dubna. Pracovníci OK Montu zpevnili kolejové styky přivařením zbytků profilu pod kolejnici a také opravili podélné deformace kolejových styků. Jízdní vlastnosti se tím výrazně zlepšily.


17. dubna 2010 - zkušební jízdy na prvním úseku položených kolejí musely být vzhledem k počasí posunuty. Celý týden vytrvale pršelo a biopark se tak proměnil v jedno velké "blátoviště". Nakonec jsme se domluvili na sobotu a to už byl zase krásný jarní sluneční den. Zkušebních jízd se zúčastnili zástupci S.M.P.D., OK Montu a firmy Velecký.


8. dubna 2010 - na stavbě probíhá pokládka kolejí, která začala již minulý týden.


1. dubna 2010 - ve čtvrtek 1. dubna probíhal na stavbě kontrolní den. V rámci kontrolního dne byly pracovníky firmy OK Mont položeny první metry kolejí do připraveného štěrkového lože. Spodní část traťového tělesa tvoří hrubý štěrk frakce 16-32mm, horní část potom jemnější štěrk 8-16mm z lomu Želešice.


23. března 2010 - s nastupujícím jarním počasím se naplno rozběhly práce na výstavbě parkové železnice. Na následujících fotografiích je zachycen stav k 23. březnu 2010.


11. března 2010 - prototyp první výhybky je již skoro dokončen a tak je nutné vyzkoušet průjezdnost všech typů podvozků.


24. února 2010 - po delší době byla zdokumentována výstavba biocentra. Oproti minulému stavu přibyly vysazené stromy a keře a také některé prvky pro aktivní činnost návštěvníků.


19. února 2010 - firma Velecký zahájila výrobu výhybek a kolejí pro Parkovou dráhu Olympia.


8. února 2010 - do areálu firmy Velecký v Křenovicích u Slavkova dorazilo 16 tun válcovaného profilu na výrobu kolejí a výhybek.


3. listopadu 2009 - den, kdy jsme s Jirkou vyměřovali poslední úseky trati, nebyl pro tuto práci příliš ideální. Od rána silně sněžilo a v celém Brně byla dopravní kalamita. Staveniště bylo samé bláto, pěkně jsme se bořili. Ale stavební harmonogram je nutné dodržovat.


24. října 2009 - v sobotu 24. října jsme se sešli, abychom zaměřili a vytýčili traťové oblouky v úseku mezi tunelem a nácestnou stanicí. Tímto jsme si vlastně začali odpracovávat naše první brigádnické hodiny.


19. října 2009 - další fotografie z výstavby biocentra pořídil kolega Roman Šiler.


29. září 2009 - první fotky ze staveniště byly pořízeny koncem září. Na staveništi právě probíhaly terénní úpravy. Bagry a nákladní automobily přemísťovaly tuny zeminy a vytvářely kopce a prohlubně biocentra. Buldozery a grejdry postupně uhlazovaly terén. Začala také stavba mostu, kterým bude železnice podjíždět in-line dráhu.