Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Parková dráha Olympia Brno je umístěna v zelené oddychové zóně nákupního a zábavního centra Olympia v těsné blízkosti řeky Svratky. Její stavba začala terénními úpravami a trasováním kolejí na podzim 2009. Po dvou letech budování a dvou sezónách zkušebního provozu byla v červnu 2012 celá dráha včetně hlavního nádraží slavnostně otevřena pro širokou veřejnost.
Parková dráha byla vybudována společností ARGO spol. s r. o. ve spolupráci s NC Olympia Brno. Investovány byly výlučně privátní finanční prostředky. Stavba nebyla ani částečně financována z veřejných zdrojů, státních nebo EU grantů. Rovněž provoz dráhy nevyužívá žádné dotace a je bezplatně zajišťován členy klubu Společnosti moravských parkových drah. Hlavním investorem a provozovatelem biocentra je obchodní a nákupní centrum Olympia Brno. Koncepci a projekt biocentra vypracovala brněnská projekčně - architektonická společnost Arch.Design ve spolupráci s významným zahradním architektem Zdeňkem Sendlerem. Osazená zeleň v biocentru je typická pro zdejší Dolnosvratecký úval. Stavebí dozor a koordinaci výstavby zajišťovala společnost Bovis Lend Lease, terénní úpravy a pokládku štěrku pro parkovou dráhu prováděla společnost Trasko, samotnou pokládku kolejí na trati pak společnost OK Mont. Výrobu kolejí pro traťový úsek zajišťovala ostravská firma Ferrmon.

Stavba hlavního nádraží započala v srpnu 2010, kdy jsme od stavebního úřadu ve Šlapanicích obdrželi stavební povolení. Stavbu samotnou zajišťovali dva šikovní slovenští řemeslníci Jano Kubian a Štefan Gežo. Výrobu výhybek a kolejí pro hlavní nádraží zajišťovala firma Velecký z Křenovic. Všechny zámečnické práce, svařování a pokládku kolejových polí a výhybek na hlavním nádraží včetně rekonstrukce návěstidel je práce Jarka Gregy. Výkopové práce a terénní úpravy provádí firma Zekop, veškeré tesařské práce má na svědomí pan Lubomír Plachý ve spolupráci s klempířstvím pana Milana Pavelky. Elektroinstalaci včetně instalace bleskosvodů zajišťovala firma Elektro Fiala. Plot u vstupu do nádraží, točnu a schodiště u rotundy vyráběla firma Bofa-mont. Kolaudace nádraží proběhla 25. května 2012 ve spolupráci s projekční kanceláří BAUSTUDIO. Podrobnou anabázi o vzniku Parkové dráhy Olympia Brno si můžete přečíst na konci tohoto oddílu.

Parková dráha Olympia Brno je železnicí určenou pro modely tzv. "supervelkých měřítek" neboli modely s osobní obsluhou. Modelář na modelu přímo jede a vlastnoručně jej obsluhuje. Modely vozidel jsou přitom tak velké a výkonné, že mohou vozit i publikum. Parková dráha je koncipována jako nesouosá tříkolejnicová splítka rozchodů 127 mm (5") / 184 mm (7") a je konstruována tak, aby na ní bylo možné provozovat i modely jiných modelářů nebo klubů. Všechny důležité rozměry a vztahy vychází z mezinárodní normy NEM 110 (pro koleje a výhybky) a NEM 310 (pro dvojkolí).
Parková dráha Olympia Brno je první takto rozsáhlou modelovou dráhou v České republice. Svojí délkou, koncepcí tratě, technickou výbavou a také prostředím krásného parku patří jednoznačně k těm nejlepším v Evropě. Nástup a výstup cestujících probíhá na hlavním nádraží, které je zmenšeninou skutečných drážních budov z přelomu 18. a 19. století. Výpravní budova, dílny, depo s točnou a rotundou bývaly běžnou součástí starých nádraží a tak je tomu i na našem nádraží. V jeho areálu jsou k vidění i historická návěstidla - mechanická předvěst, dvouramenné vjezdové návěstidlo z roku 1913 a také zvoncová návěst zvaná "Číňan". Jízdenku na vlak a upomínkové předměty lze zakoupit u pokladny vedle vchodu na nádraží. Pro cestující čekající na vlak je k dispozici zastřešené posezení, kde je prodáváno doplňkové občerstvení. Samozřejmostí jsou dámské i pánské toalety. Pro odbavování vlaků je určeno zastřešené ostrovní nástupiště se dvěma kolejemi.

I Vy si můžete vychutnat atmosféru našeho nádraží. Přijďte se k nám svézt.
Naše parková dráha za nákupním centrem Olympia Brno Vám přinese pohodovou jízdu přírodou.Nádraží pokryla sněhová nadílka

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)5. Parní Olympia 2016

Polojubilejní již pátý ročník Parní Olympie připadl tento rok na víkend 4. a 5. června 2016. Letos se přihlásil zatím rekordní počet železničních modelářů i vystavovatelů velkých strojů. Mnoho nováčků mezi zúčastněnými si pochvalovalo atmosféru tohoto mezinárodního setkání a slíbili účast i příští rok. Reportáž o 5. Parní Olympii najdete v oddíle Fotogalerie/5. Parní Olympia 2016.Večerní a noční jízdy 2015

Po loňském pozitivním ohlasu jsme i letos zopakovali večerní a noční jízdy pro veřejnost.
Počasí nám v sobotu 5. září naštěstí opět přálo a návštěvníků přišlo opravdu hodně.
Atmosféru na nádraží celý večer zpříjemňovala country kapela Zimour.4. Parní Olympia 2015

První červnový víkend je na naší parkové dráze již tradičně vyhrazen mezinárodnímu srazu modelářů a nebylo tomu jinak ani letos. Největším lákadlem jsou vždy bezesporu velké funkční parní stroje. Nováčky byly letos parní stříkačka dobrovolných hasičů z Kvítkovic a švýcarská parní lokomobila Hansueli Yetiho Gassmanna. Ojedinělým úkazem byl také monocykl pana Pavelky. Reportáž o 4. Parní Olympii najdete v oddíle Fotogalerie/4. Parní Olympia 2015.První večerní a noční jízdy na parkové dráze

V sobotu 6. září se uskutečnily první večerní a noční jízdy pro veřejnost na naší parkové dráze.
Letní počasí se na tento termín opět vrátilo, zájem ze strany návštěvníků byl značný
a tak si to příští rok zkusíme zopakovat.3. Parní Olympia 2014

O mezinárodním setkání modelů parních lokomotiv, funkčních parních strojů a historických autobusů - 3. Parní Olympii již můžeme hovořit v čase minulém. Skoro půlroční náročné přípravy byly korunovány přítomností několika desítek již známých, ale také zcela nových účastníků. I když se jednalo o již třetí ročník, byla příprava a organizace zúčastněných strojů snad ještě časově náročnější než v roce loňském. A to jsme již nemuseli finišovat se stavbou nádraží. Podrobnou reportáž o 3. Parní Olympii najdete v oddíle Fotofalerie/3. Parní Olympia 2014.Obě lokomotivy TU 47 jsou již v provozuPřípravy na novou sezónu 2014

Zahájili jsme přípravy nádraží, tratě a vozového parku na novou sezónu.Mikulášská jízda 2013

Sezónu 2013 jsme definitivně uzavřeli Mikulášskou jízdou pro děti i dospělé.Stavba celého nádraží byla zdárně ukončena

Tak jsme se po necelých třech letech dostali až na úplný konec výstavby našeho nádraží. V září 2009, kdy jsem pořídil první fotografie, na kterých je zachycena probíhající stavba celého parku, se v místě budoucího nádraží nacházela halda hlíny, o měsíc později tam byly pro změnu unimo buňky stavební společnosti, která zajišťovala výstavbu parku. Teprve v červenci 2010 pro nás byla připravena vyčištěná plocha, na které začalo postupně vyrůstat nádraží. Pamatuji si, že našim prvním počinem, respektive počinem našich stavebních dělníků Jana a Pišty, bylo vykolíkování a obehnání celého nádraží ochrannou fólií. Pokud tedy nepočítám vyměřování a trasování železniční tratě v parku na podzim roku 2009.
Teprve potom propukla ta pravá stavební horečka. To máte výkopové práce při budování základů, stovky kubíků betonu, stavebnicový systém Ytong, veškeré izolace, dřevěné konstrukce, dlažbu, obklady, okna a dveře Slavona, odpady, elektroinstalaci, bleskosvody a v neposlední řadě také koleje, výhybky, točnu a opravdová mechanická návěstidla. Pokud by měl být člověk upřímný, tak jsem opravdu rád, že už to máme všechno za sebou. Na druhou stranu se nám asi bude stýskat po té sehrané slovenské dvojce. Pišta a Jano byli opravdu spolehliví, přemýšliví a užili jsme si s nimi také hodně legrace. Poděkování patří samozřejmě všem dodavatelům a sponzorům, kteří se podíleli a i nadále se podílejí na stavbě a provozu Parkové dráhy Olympia - projektu, který nemá v našem blízkém ani vzdálenějším okolí obdoby. Velké díky patří také obchodnímu centru Olympia, které nám umožnilo, abychom si splnili náš dávný sen. Tak až budeme budovat parkovou dráhu někdy příště, zcela jistě již víme, na koho se máme obrátit.

Na následujících fotografiích si můžete porovnat počáteční a koncový stav nádraží:Provozní sezóna a skutečně horké léto 2013 jsou v plném proudu

Provozní sezóna 2013 je v plném proudu a počasí nám letos vysloveně přeje. Deštivých víkendů zatím moc nebylo - zkrátka léto pro provoz parkové dráhy takové jaké má být. Někdy je sice až moc horko, ale stále je lepší schovávat se před sluníčkem, než před deštěm. Návštěvnost je poměrně slušná, i když v opravdu tropických vedrech dává mnoho lidí přednost relaxaci někde u vody. A je to zcela pochopitelné, neboť pohyb v parku připomíná spíše pohyb ve vyprahlé savaně subtropického pásma v období sucha. Teploty v těchto tropických dnech atakují hranici 40 stupňů Celsia.2. Parní Olympia 2013

V pořadí druhý ročník mezinárodního srazu modelů parních lokomotiv, velkých parních strojů a historických autobusů probíhal o víkendu 8. a 9. června 2013. Uváděná návštěvnost Parní Olympie 65.000 návštěvníků, v rámci akce Brno, Město uprostřed Evropy, zcela překonala minulý rok. Návštěvníci měli možnost shlédnout 37 modelů parních, bateriových i motorových lokomotiv. Některé hostující modely již znali, některé zde byly poprvé. V rámci doprovodného programu byly k vidění funkční parní stroje, zájemci se mohli svézt dieselovou důlní lokomotivou, projet se historickou autobusovou linkou nebo se proletět nad parkem ve vrtulníku. Podrobnou reportáž o 2. Parní Olympii najdete v oddíle Fotofalerie/2. Parní Olympia 2013.Areál hlavního nádraží - pokračují dokončovací práce na rotundě.

Příchod mrazivého počasí zahnal řemeslníky do rotundy. Naštěstí ještě stihli obložit vstupní schodiště na obou stranách rotundy. Většina venkovních prací je již dokončena, z těch významnějších ještě zbývá nalepit cihlové obložky na dílnu, srovnat terén za depem a postavit tam plot. Ale to již musíme nechat na jaro. I v rotundě je ještě práce dost, musí se dodělat vnitřní omítky a podlaha. To řemeslníkům potrvá určitě několik týdnů.1. Parní Olympiáda 2012

V sobotu 2. června 2012 se Olympia park hlavní nádraží poprvé otevřelo široké veřejnosti. Žádné hymny, žádné proslovy. Jen jsme vztyčili vlajky všech zúčastněných států včetně té naší, moravské. A přípravy probíhaly od samého rána. Posun v depu, posun na nádraží i přednádraží, roztápění parních lokomotiv v rotundě. Z malého ospalého nádraží na lokální trati se rázem stalo rušné hlavní nádraží, s provozem jak má být. Na přednádraží se řadily pracovní vlaky s vodou a uhlím pro parní lokomotivy, na nádraží samotném pak probíhal posun osobních vagonů pro komerční vlaky. Do toho všeho pobíhal obslužný personál, v pokladně se chystaly jízdenky, upomínkové předměty a parní pivo. Podle sdělení nákupního centra Olympia, navštívilo 1. Parní Olympiádu přibližně 40.000 návštěvníků. Podrobnou reportáž o 1. Parní Olympiádě najdete v oddíle Fotogalerie/1. Parní Olympiáda 2012.1. část kolaudačního procesu Parkové dráhy Olympia byla zdárně ukončena
- stavební úřad Šlapanice vydal kladné stanovisko.

V pátek 25. května 2012 proběhlo v areálu hlavního nádraží závěrečné kolaudační řízení za přítomnosti pracovníků stavebního úřadu ve Šlapanicích, zástupce nákupního centra OLYMPIA, zástupce projekční kanceláře BAUSTUDIO a zástupců investora ARGO s.r.o. Celkové provedení stavby a všechny potřebné dokumenty, revize, osvědčení i revizní zprávy byly shledány bez závad, takže 2. června můžeme zahájit plnohodnotný provoz. Děkujeme všem zúčastněným stranám i zainteresovaným firmám, které nám pomáhaly a nadále pomáhají s výstavbou parkové dráhy, zejména pak paní Markétě Brožové ze společnosti Baustudio, která celý kolaudační proces koordinovala. Nyní již zbývá ke kolaudaci poslední část a to rotunda.Pomalu se blížíme k cíli - začala stavba rotundy

Hromady hlíny, které byly na místě budoucí rotundy jsou pryč a my můžeme konečně začít bagrovat. Objem vybagrované zeminy je zhruba 500 metrů krychlových, takže se v podstatě jedná o stejný objem zeminy, který jsme nedávno odváželi. Pohled na vybagrovanou díru ukazuje, že to bude, s celkem dvaadvaceti paprskovými kolejemi, stavba opravdu impozantní a určitě bude dominantou celého nádraží. Vybetonovat základy a postavit hrubou stavbu bychom chtěli ještě do zimy. Tak snad to počasí dovolí, i když poslední deštivé dny nás trochu zdržují od práce. Podrobnější informace o probíhající stavbě objektů centrálního nádraží můžete sledovat v oddíle Parková dráha Olympia/Realizace.Den otevřených dveří

"Den otevřených dveří" byl zorganizován ze dvou důvodů. Prvním byla nedávná změna vlastníka obchodního a nákupního centra Olympia Brno. Britský investor (společnost Somerstone), který celé nákupní centrum vybudoval, několik let provozoval a dovedl jej až na přední pozice mezi nákupními centry, prodal svoje "dítko" německému kapitálovému fondu. Změna vlastníka pro nás měla samozřejmě řadu otazníků, neboť náš projekt je dlouhodobý a pro nás finančně náročný. Kam bude nový vlastník směřovat provoz a případný další rozvoj obchodního centra? A jak se bude dívat na naše aktivity, které jsou trošku mimo rámec dnes tak hojně skloňovaného pojmu "nakupování". Počeštělý výraz se mi nechce ani uvádět. Už jste slyšeli větu: "Kam si dnes půjdeme zašopovat?" U nás si rozhodně tuto aktivitu neužijete. Jistě, koupíte si jízdenku, ale potom se budete moci patnáct minut kochat při projížďce parkem s kouskem živé přírody. A odpočinout si po náročném nákupu nebo nabrat dech před dalším. V tom je ta úžasná provázanost obchodního centra a relaxace v parku. A to snad budou podporovat také noví vlastníci.

Druhým, neméně důležitým důvodem, bylo představení našeho projektu sponzorům a firmám zúčastněným na výstavbě centrálního nádraží. Sponzoři mají právo vidět, jak jsou zužitkovány jejich poskytnuté finance a stavební firmy si zase mohou v klidu prohlédnout výtvory své práce. Protože v tom uspěchaném pracovním tempu na to nějak není čas.
A tak jsme se v onen tropický den, ve čtvrtek 25. srpna 2011 společně sešli. Ze strany návštěvníků to bylo vrcholové vedení nákupního centra Olympia, starostové Brna-jih a Modřic, na jejichž území se celé centrum rozprostírá, zástupci sponzorů, zástupci dodavatelských firem a také přizvaní novináři. Ze strany pořadatelů to byli zástupci společnosti Argo s.r.o. a členové klubu S.M.P.D. Po slavnostním přípitku si účastníci prohlédli areál budovaného nádraží, seznámili se s dalšími našimi plány a záměry a poté pro ně byla uspořádána projížďka vlakem. Mimořádný vlak vyjížděl z centrálního nádraží a projel s cestujícími celý okruh parkové dráhy. Vlak byl tažený lokotraktorem Gmeinder, který si tak odbyl svoji premiéru na svém domovském kolejišti. Po projížďce bylo pro návštěvníky přichystáno malé občerstvení v prostorách dílny, kde bylo o poznání chladněji.
Děkujeme všem zúčastněným za projevený zájem o výstavbu naší parkové dráhy a věříme, že již brzy zahájíme plnohodnotný provoz se vším všudy.

Podrobnou reportáž si můžete přečíst v oddílu Fotogalerie/Den otevřených dveří.Stavba hlavního nádraží byla zahájena

Ke konci srpna 2010 jsme se konečně dočkali. Stavební úřad vydal, námi tak dlouho očekávané, stavební povolení a my jsme mohli začít. Bližší informace o stavbě objektů hlavního nádraží můžete sledovat v oddílu Realizace.
Slavnostní otevření biocentra a sportovní rekreační zóny Olympia Brno

V sobotu 22. května bylo slavnostně otevřeno biocentrum a sportovně rekreační zóna Olympia Brno. Součástí tohoto slavnostního aktu bylo také otevření prvního, přibližně 400 metrového úseku Parkové dráhy Olympia Brno.
Mimo lokomotiv klubu S.M.P.D. byly k vidění i hostující modely z Ústí nad Orlicí, Hradce Králové a Skalska. Pro pozvané hosty byl připraven slavnostní přípitek včetně malého pohoštění. Podrobnou reportáž si můžete přečíst v oddílu Fotogalerie nebo kliknutím na následující obrázek.
Informační tisková konference pro novináře

Ve čtvrtek 20. května uspořádala Olympia Brno u příležitosti slavnostního otevření biocentra informační tiskovou konferenci pro novináře. Bližší informace naleznete v oddílu Realizace.Smlouva o výstavbě a provozu parkové dráhy byla podepsána v dubnu 2010. Smluvním partnerem pro Olympii je společnost Argo s.r.o., která je vlastníkem a provozovatelem parkové dráhy. Nic již tedy nebránilo začít realizovat náš projekt. Vlastě ještě jedna podstatná maličkost nás zdržela - stavební povolení. Naše stavby centrálního nádraží totiž podléhají regulérnímu stavebnímu řízení. A tak nezbývalo, než čekat, až to oficiální kolečko proběhne.
Jak to všechno vznikalo

Anabáze naší parkové dráhy započala na brněnském veletrhu "Pro Dítě" na jaře roku 2009, kde jsme byli osloveni panem Alešem Navrátilem, jednatelem a marketingovým ředitelem obchodního centra Olympia, jestli bychom nechtěli postavit parkovou dráhu v jejich nově budovaném biocentru a sportovní rekreační zóně. Podmínkami ze strany Olympie však byly pevně stanovené datum zahájení a garance pravidelného komerčního provozu.
Následující týdny pro nás nebyly jednoduché - začali jsme řešit velké dilema. Na straně jedné to byla bezesporu zajímavá nabídka, protože lepší místo za atraktivní cenu pronájmu a s tak velkou pravidelnou návštěvností bychom v okolí Brna marně hledali. My sami jsme chtěli časem začít se stavbou parkové dráhy, ale ceny pozemků na okraji Brna se díky spekulantům pohybují stále v závratných výškách a vzhedem k prostorovým nárokům parkové dráhy, by pro nás byla pořizovací cena pozemku doslova astronomická. A jít dál od Brna je již spojeno s nepříjemným dojížděním a hlavně by nastal problém s ochranou pozemku a vybavení. Olympia však šla ještě dále. Nabídla nám, že se bude částečně podílet i na vybudování tratě. Udička byla nahozena a návnada až příliš lákavá.

Na straně druhé zde však byla podmínka zajistit pravidelný komerční provoz pro veřejnost a z toho plynoucí riziko, že budeme k parkové dráze doslova "uvázáni". A zde se skrývá nebezpečí, že nám tento krásný koníček zevšední. Ono v ježdění pro radost, když má člověk chuť a náladu a v ježdění, protože člověk zkrátka musí, je dost podstatný rozdíl. Tady by snad mohl pomoci klub S.M.P.D a jeho noví potencionální členové, kteří mají kladný vztah k modelové železnici, ale nemají prostředky na pořízení poměrně drahých modelů. Snad se ještě najdou kluci (ale třeba i holky), kteří by se rádi stali strojvedoucími na skutečné parní mašině, i když trochu menších rozměrů. A tak byla koncem loňského roku zaregistrována Společnost Moravských Parkových Drah jako volné občanské sdružení, které nabídne zájemcům členství v klubu S.M.P.D. a možnost zúčastnit se na realizaci a provozu parkové dráhy Olympia.
A pak zde ještě byl jeden technický problém. V době našeho prvního kontaktu s panem Navrátilem již byla výstavba biocentra v plném proudu a vzhledem k termínu otevření, bychom tak naskakovali do již poměrně rychle jedoucího vlaku.
Každý návštěvník těchto stránek již musí tušit, jak naše rozhodnutí dopadlo. Ano, po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli jít do toho naplno. I s rizikem případných pokut a penále za nedodržení termínů. I s vědomím, že pro nastartování tohoto projektu budeme muset uvolnit nemalou finanční částku z vlastních zdrojů a začít hledat případné sponzory na další profinancování staveb. Jsme prostě železniční blázni.

První týdny jednání se nesly v duchu formulování našich představ, jakou by mohla mít parková dráha podobu. Jelikož se jedná o dlouhodobý projekt v řádu několika desítek let, vzali jsme si za vzor kolejiště našich švýcarských přátel v Le Bouveret. Náš projekt může působit maximalisticky, možná až trochu přehnaně, ale jsme toho názoru, že ve výstavbě nelze nic podcenit a je nutné využít situace, kdy je biocentrum ještě staveniště. Pozdější stavební zásahy do již fungujícího biotopu by mohly být problémem. Proběhlo několik technických jednání za přítomnosti development manažera pana Tomáše Kopala, kterému jsme svým vpádem, do již rozjeté výstavby, totálně rozbili stavební harmonogram. I malá železnice má svoje pravidla a zákonitosti, zejména co se týká sklonových poměrů a poloměrů oblouků. Abychom zachovali plynulou průjezdnost, musel pan Kopal nechat přesunout tuny zeminy. Také původní trasa in-line dráhy musela být změněna a v levé části muselo vzniknout přemostění této dráhy přes plánovanou železniční trať. Je to však profesionál a určitě mu nechybí smysl pro improvizaci, neboť dokázal skoro všechny naše požadavky postupně zrealizovat. A to už začali na monitorech pana Jakuba Kapsy a paní Ivy Dadákové ze společnosti Arch.Design vznikat první křivky kolejí parkové železnice. Ne vše se ovšem podařilo zrealizovat (zejména průběh tratě), neboť se nacházíme v biozóně, i když v biozóně uměle vzniklé a museli jsme respektovat omezení ochránců přírody. Zde byl zase hlavním vyjednavačem pan architekt Zdeněk Sendler, který se snažil najít přijatelný kompromis. A tak se snad podařilo naprojektovat trať, která bude pro aktivní i pasivní návštěvníky parkové dráhy atraktivní. Zejména partie za tunelem kolem dřevěného bludiště, která se zrodila v hlavách architektů Arch.Designu.

Paralelně s technickým řešením probíhala také jednání o podmínkách obchodní smlouvy. Partnerem pro Olympii se stala společnost Argo, jejíž společníci a majitelé jsou tři brněnští modeláři. Pan Navrátil je opravdu dobrý obchodník. Jednání o podmínkách byla náročná, ale oboustranně korektní. Nejsme totiž pro Olympii standardní partner, který má svůj stánek a prodává zboží. Naše činnost nebude asi nikdy moc výdělečná a veškeré výnosy patrně pokryjí pouze náklady s provozem a dalším rozvojem parkové dráhy. I když to pro nás byla půda celkem neznámá, snad jsme v této zkoušce obstáli. Ale to ukáže až čas příští. Tímto chceme poděkovat i JUDr. Kopovi, který nás zastupuje ve věcech právních.
Smlouva byla podepsána a termín zahájení zkušebního provozu již klepe na dveře. Ještě před podpisem smlouvy bylo zakoupeno 17t válcovaného U profilu a začala výroba výhybek a výroba kolejí pro hlavní nádraží, kterou jsme zadali u firmy Velecký. Výběrové řízení na výrobu a pokládku kolejí na trati vyhrála společnost OK Mont. I když letošní dlouhá zima stavebníkům moc nepřála, i přesto se od podzimu tvář bioparku výrazně změnila. S prvními jarními dny začala společnost Trasko pod vedením pana Fencla s úpravou drážního tělesa a s pokládkou štěrku. Současně probíhá pokládka kolejí, kterou provádí již výše uvedená společnost OK Mont pod vedením pana Pavla Bocka. V den slavnostního otevření bioparku by měl být dokončen traťový úsek od amfiteátru po vratnou smyčku. U amfiteátru bude zprovozněno dvoukolejné nádraží pro nástup a výstup cestujících.

Děkujeme všem zúčastněným stranám, které se podílely a nadále i podílejí na vzniku parkové dráhy. Pokud se vše podaří dotáhnout do zdárného konce, tak se naše parková dráha určitě zařadí na první místa pomyslného žebříčku evropských parkových drah.


Online mapa nákupního a oddychového centra Olympia

Zvětšit mapu