Počet přístupů na stránky:


Kalendář akcí:

Náš mediální partner:

Optimalizováno pro prohlížeč:

Lokality návštěvníků našich stránek

Počasí na parkové dráze Olympia:


Více počasí

Společnost Moravských Parkových Drah je dobrovolným sdružením zájemců o parkovou a zahradní železnici. Toto občanské sdružení bylo oficiálně založeno na ustavující členské schůzi, která proběhla 24. června 2010. Mezi hlavní činnosti patří provoz Parkové dráhy Olympia Brno o rozchodu 127 mm (5") resp. 184 mm (7"), provoz mobilního kolejiště zahradní železnice velikosti I a II, vývoj a stavba modelů pro tyto modelové železnice.
Společnost Moravských Parkových Drah se zúčastňuje domácích i mezinárodních setkání modelářů těchto měřítek a od roku 2012 pořádá každoročně začátkem června mezinárodní setkání modelářů, majitelů historických parních strojů a historických autobusů pod názvem "Parní Olympia". V neposlední řadě pořádá Společnost Moravských Parkových Drah také odborné přednášky, exkurze a zájezdy pro své členy a příznivce. V současné době má klub S.M.P.D. celkem 27 aktivních členů.
Pokud byste chtěli rozšířit naše řady, neváhejte nás kontaktovat na klubovém mailu, který je uveden v oddíle Kontakty, nebo se za námi zastavte osobně v kterýkoli provozní den parkové dráhy. Všechny provozní dny naleznete v Kalendáři akcí.

Skupinové foto z prosince 2019.
(foto © Tomáš Randýsek)

Skupinové foto z prosince 2018.
(foto © Tomáš Randýsek)

Skupinové foto z prosince 2017.
(foto © Tomáš Randýsek)

Skupinové foto z prosince 2016.
(foto © Tomáš Randýsek)

Skupinové foto z prosince 2015.
(foto © Tomáš Randýsek)

Členové klubu 19. Echtdampf Hallentreffen v Karlsruhe.
(foto © Tomáš Randýsek)

Před rotundou v prosinci 2013.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zahájení provozní sezóny 2011.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ukončení provozní sezóny 2010.
(foto © Tomáš Randýsek)

V Hradci Králové v roce 2009.
(foto © Tomáš Randýsek)

V Hradci Králové v roce 2007.
(foto © Tomáš Randýsek)Členská schůze S.M.P.D.
sobota 27. října 2012, Brno

První členská schůze našeho sdružení byla naplánovaná na poslední provozní víkend, resp. na sobotu 27. října. Proč nezakončit sezónu v pohodlí naší klubovny, chvilku si společně neposedět a nepopovídat si? Účast byla hojná, sešlo se nás celkem dvacet, nepřítomní členové byli řádně omluveni. Roman Šiler, předseda našeho klubu, zhodnotil uplynulou sezónu a nastínil všem přítomným, co nás čeká v sezóně příští. Hlavní akcí bude samozřejmě druhý ročník Parní Olympiády. Kluci si zpracovali podrobné statistiky o výkonech všech lokomotiv, které se podílely na provozu v roce 2012. Jirka Polák nás seznámil s novinkami na parkové dráze Swiss Vapeur Parc a Pavel Uhlíř nás informoval o účasti na výstavě ModelHobby 2012, na které prezentoval společně s rodinou a Jirkou Kůtem "géčkové" parní lokomotivy. Po společné večeři následovaly krátké prezentace z našich posledních návštěv na RhB, v Grazu a na firemním kolejišti firmy Balson. Příjemně strávený večer zakončili kluci jízdou za prvního letošního sněžení.


(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Ustavující schůze S.M.P.D.
sobota 24. července 2010, Brno

V sobotu 24. července 2010 proběhla v Brně ustavující schůze klubu Společnosti Moravských Parkových Drah. Hlavním cílem bylo zvolit orgány S.M.P.D. a odsouhlasit výši členských příspěvků. Sešlo se nás celkem 21, z toho bylo 5 členů čekatelů, kteří ještě nedovršili zákonné hranice 18 let. Z rodinných a zdravotních důvodů se omluvilo 5 členů.

Vyplňování přihlášek.
(foto © Tomáš Randýsek)

V salonku panovala dobrá nálada.
(foto © Jiří Polák)

Mladí členové - čekatelé.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přípravný výbor.
(foto © Tomáš Randýsek ml.)

Vyplňování přihlášek.
(foto © Jiří Polák)

Členskou základnu tvoří také ženy.
(foto © Jiří Polák)

S jejich výraznou podporou na
fungování klubu počítáme.
(foto © Jiří Polák)


Do výboru S.M.P.D. byli navrženi a jednohlasně zvoleni následující členové:
Ing. Roman Šiler - předseda
Ing. Jiří Sajbrt - místopředseda
Tomáš Randýsek - pokladník

Do revizní komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni následující členové:
Jiří Kůt - předseda RK
Jiří Polák - místopředseda RK
Ing. Tomáš Marek - člen RK


Druhou částí sobotního programu byla projížďka historickým elektrickým motorovým vozem evidenčního čísla 99, který byl vyroben v roce 1941. V současné době provozuje vůz Dopravní podnik města Brna, který jej nasazuje k předváděcím jízdám na nově zřízené historické lince 10.
Projížďku zorganizoval a elektrický motorový vůz osobně řídil kolega Roman Šiler. Jízdu jsme začali ve vozovně Brno-Medlánky. Z vozovny jsme vyjeli zadním výjezdem a ulicí Purkyňovou jsme dojeli na ulici Veveří. Zde se vzhledem k prázdninové reorganizaci dopravy obrátilo stanoviště řidiče a my pokračovali do Komína, kde jsme se na smyčce otočili a přes Pisárky a Mendlovo náměstí jsme jeli na konečnou ve Starém Lískovci. Odtud jsme se po krátké technické přestávce vydali přes Renneskou ulici a hlavní nádraží na konečnou stanici v Brně-Líšni. Zde se opět obrátilo stanoviště řidiče a my se vydali přes hlavní nádraží, Moravské náměstí a Lidickou ulici zpět do vozovny.

Návštěva vozovny v Medlánkách.
(foto © Tomáš Randýsek)

Roman si připravuje věci k jízdě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čekání na odjezd.
(foto © Jiří Polák)

Cestující.
(foto © Tomáš Randýsek)

Cestující.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vyjíždíme z vozovny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výhybkář.
(foto © Tomáš Randýsek)

Provizorní konečná na ulici Veveří.
(foto © Tomáš Randýsek)

Provizorní konečná na ulici Veveří.
(foto © Tomáš Randýsek)


Nejmladší účastnicí byla teprve desetiměsíční Julinka Zoubková z Jindřichova Hradce. Tříhodinovou jízdu Brnem zvládla bez problémů, asi má v sobě kladný vztah ke kolejím po tátovi.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Společné foto ve smyčce Komín.
(foto © Tomáš Randýsek)

Martin nám ukazuje,
jak se pracuje s
výhybkovou tyčí.
(foto © Jiří Polák)

Ve smyčce Komín.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na cestě z Komína do Starého Lískovce.
(foto © Jiří Polák)

V tramvaji panovala skvělá nálada.
Karel nám ukazoval, jak cestuje vysloužilý pirát.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zvláštní vlak na konečné ve Sta-
rém Lískovci.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odborná diskuze.
(foto © Jiří Polák)

"Pane, netlučte do té tramvaje!"
(foto © Tomáš Randýsek)

Na konečné v Líšni.
(foto © Tomáš Randýsek)

Po příjezdu zpět do vozovny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Do vozovny jsme se vrátili v podvečer plni zážitků. Projeli jsme se historickou tramvají po větší části Brna a v mezičase jsme si příjemně popovídali o věcech technických i netechnických.

Přejme si, aby nově vzniklá členská základna Společnosti Moravských Parkových Drah dala tomuto občanskému sdružení ten správný počáteční impuls a energii pro plnění poslání a cílů, tak jak jsou uvedeny ve stanovách S.M.P.D. To však ale ukáže až čas příští ...